top of page

ברקוביץ' ושות רואי חשבון

אודות הפירמה

ברקוביץ ושות - רואי חשבון בעל ידע וניסיון מבין המובילים בתחום המיסים. המשרד מעניק שירותי מיסים ייחודים ואינדיבידואליים הכוללים שירותי מיסוי מקומי תוך שיתוף פעולה עם פירמות מחול וקביעת ההשלכות בישראל של המיסוי הבינלאומי.

בנוסף, משרדנו מעניק שירותי חשבונאות, ביקורת ושירותים נלווים משלימים המאפשרים ללקוחותינו לקבל מעטפת בעלת ערך מוסף גבוה מאד לתאגידים עם הקמתם, במהלך צמיחתם ולרבות במקרה ונדרש תכנון וביצוע שינוי מבני ואף בפירוק וכן משרדנו מלווה ומעניק שירותים שוטפים בעלי ערך מוסף גבוה מאוד ליחידים בעלי הון רב בהתנהלותם השוטפת ובראייה לטווח ארוך עם מוסדות בנקאיים ורשויות המס בארץ ובחול

PHOTO-2020-09-09-10-02-35.jpg

כפי שידוע תרומות מקנות זיכוי ממס במידה והתאגיד אשר מקבל את התרומה הינו מלכ"ר / עמותה מוכרת לצרכי מס בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

פיצוי בגין נזק ישיר –נזק ישיר הינו נזק פיזי אשר נגרם כתוצאה מפעולת מלחמה של כוחות האויב לרכוש כזה או אחר, כמו לדוגמא – פגיעת

רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור הנישומים כדלקמן – "אל ציבור הנישומים והמייצגיםהנדון: יחיד תושב חוץ המגיע לארץ לטובת שירות בצה"ל מכח סעיף 8 לחוק שירות

bottom of page