top of page

שירותי נאמנות

כחלק משירותי המשרד אנו מעניקים שירות נאמנויות באמצעות חברה בבעלותנו המלאה העוסקת במתן שירותי נאמנות לחברות פרטיות וציבוריות, גופים מוסדיים, תושבי חוץ ומקומיים.

מטרתנו הינה להעניק שירותי נאמנות המותאמים לצרכי הלקוח, תוך שימת דגש על שירות, יעילות ומקצועיות ברמה גבוהה ובהתאמה מדויקת. במשרדנו צוות מקצועי ומיומן במתן מענה ייחודי זה.

שרותי הנאמנות הניתנים על ידנו הינם בשלושה תחומים עיקריים: נאמנות לקרנות גידור ונאמנות לתוכניות אופציות לעובדים בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו ושרותי נאמנות לצורכי פרה – רולינגים כפי שנקבעו בהם.

bottom of page