top of page

שירותי נאמנות לקרנות גידור

?(Hedge Fund) מהי קרן גידור

קרן גידור היא קרן השקעה פרטית אשר אינה נסחרת בבורסה, הנוקטת במספר אסטרטגיות שתפקידן הינו השגת תשואות אבסולוטיות בכל מצבי השוק באמצעות גמישות הקרנות, לעתים על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה.

בניגוד לקרן נאמנות רגילה המשקיעה בדרך כלל באפיקי השקעה סולידיים כאגרות חוב, מניות יציבות וכדומה, קרן גידור תשאף למקסם את סיכויה לרווח גם במחיר השקעה בשוק תנודתי, וזאת תוך שימוש כאמור במגוון כלים פיננסיים וטכניקות השקעה מתוחכמות, שהבולטים שבהם הם מכירה בחסר (שורט) ומינוף פיננסי. השימוש בכלים אלו גודר למעשה את סיכוני הקרן להפסד, מאחר ועל ידי מכירה בחסר תרוויח הקרן גם בשוק יורד ותשמור לאורך זמן על השגת תשואה אבסולוטית עם תלות נמוכה בשווקים, גם זאת בניגוד לקרנות נאמנות מסורתיות הנוקטות אסטרטגיית השקעה שמרנית שתוצאותיה רווח רק בשוק עולה.

עם זאת אין אחידות באסטרטגיה שנוקטות קרנות הגידור השונות בהשקעתן. ולפיכך גם חוסנה של הגדר המונעת את הסיכונים משתנה מקרן לקרן.

קרנות הגידור הפכו לפופולריות בשנים האחרונות, לאחר שחלקן הצליח ליצור תשואה גבוהה ויציבה יותר מן ה מדדים הממוצעים (תשואה עודפת).

בשל הצורך בשימוש מושכל באסטרטגיות כלכליות שונות, וממילא בפיתוח מתמיד של אסטרטגיות כאלו, נוהגים מנהלי הקרנות לקבוע רף כניסה גבוה לקרנות, בקרנות רבות עומד סכום ההשקעה ההתחלתי על כמיליון דולרים. כמו כן גובות הקרנות לבד מדמי הניהול עמלות הצלחה בסכום של בין 10 ל-50 אחוזים מן הרווחים.

קרנות הגידור קיימות ברחבי העולם כבר מספר רב של שנים, ולאחרונה עשו עלייה לישראל. מטרתן של קרנות הגידור הוותיקות הייתה השגת תשואה מינימאלית כלשהי ללא תלות בתנאי השוק, כלומר, להכות תשואה של נכס חסר סיכון כמו מקמ, תוך תנודתיות אפסית.

הדור החדש של קרנות הגידור בא כאמור להשיג תשואה מקסימאלית בכל תנאי שוק על ידי

שימוש באסטרטגיות מסחר מתקדמות.

הואיל ומבנה התגמול בקרנות הגידור שונה מזה של קרנות הנאמנות ומנהל הקרן מתוגמל על פי התשואה שהשיגה הקרן התגמול מתמרץ את מנהלי הקרנות להשיג ללקוח את התשואה מקסימאלית.

הואיל וקרן גידור פרטית הינה אקסקלוסיבית ובעלת מספר מוגבל של משקיעים והיקף נכסים מוגבל (בהשוואה לקרנות נאמנות) הדבר מאפשר גמישות וניידות למנהל הקרן. הגבלת הסכום הכולל אותו מנהלת הקרן מונעת מהקרן להגיע לכשל - מצב שמתרחש כאשר תחת ידיו של מנהל ההשקעות סכום גדול מידי אותו הוא אינו יכול לנייד, ומגביל את התשואה אותה ניתן להשיג.

עולם קרנות הגידור מתחלק ל- 3 סוגים בסיסיים של קרנות גידור, אסטרטגיות בודדות, רב אסטרטגיות ואגד קרנות (Fund of Funds):

- קרן של אסטרטגיות בודדות - מתמקדת בנישה מסוימת שבוחרת באיזה אפיקים ואסטרטגיה להשקיע. אסטרטגיות אלו יכולות להיות שילוב של שיטות מסחר מתוכננות ושיטות ניהול.

- קרן רב אסטרטגיות - בנויה על ידי מאגר מנהלים רבים תחת קרן אחת, מספקת פיזור רב בין אסטרטגיות ומדיניות השקעה שונות. הקרן מפחיתה תנודתיות ומבטיחה למשקיעים שהפסדי אסטרטגיה אחת יקוזזו על ידי רווחי אסטרטגיה אחרת.

- אגד קרנות גידור - הינה קרן המשקיעה בכמה קרנות גידור שונות, דבר המאפשר פיזור אופטימאלי, הפחתת תנודתיות והורדת הסיכון מהשקעה בקרן ספציפית.

שרותי הנאמנות לקרנות גידור:

שרותי הנאמנות הניתנים על ידי משרדנו הינם ייחודים ומשלבים מענה לדרישות רשות המסים בהתאם לאישורים מראש הניתנים לקרן וכן מעקב אחר כניסת ויציאת כספים מתוך חשבונות הקרן וזאת מבלי לשבש את פעילות הקרן והשגת מטרתה להשאת רווחים. השירות ניתן החל מניתוח היעדים של מייסדי הקרן, השגת אישור מראש מותאם לקרן המסדיר את מצבם המיסוי של המשקיעים בה, ולווי יום יומי של הקרן בפעילותה השוטפת.

 

פירוט מגוון השירותים:

  • ליווי התהליך המיסוי בהיבטיו המקצועיים והאופרטיביים והגשת בקשה להחלטת מיסוי מראש מרשות המיסים, קבלת החלטת מיסוי מראש לקרן מרשות המיסים וכן בהמשך ליווי וטיפול בשינויים ועדכונים שיכול ויקרו בקרן (כגון החלפת שותף כללי וכדומה) והארכת תוקף האישור שניתן בהמשך.

  • בקרה להגבלות מס הכנסה (תקופות חסימה לעניין שיעורי מס, עמידה בתנאים לקבלת שיעור המס המופחת).

       פיקוח על ניהול של הקצאות הקרן לשותפים על ידי מנהל הקרן.

  • פיקוח על כניסות ויציאות משקיעים אל הקרן וממנה.

  • פיקוח על ניכוי המס על ידי מנהל הקרן בהתאם להוראות האישור מראש.

  • תקשורת ומתן הבהרות למשקיעים.

bottom of page